................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

TOLUNOĞULLARI (868-905)


Abbasi Devleti’nin hizmetine giren ve valiliğe kadar yükselen Tolunoğlu Ahmet bir Türk’tü.


Mısır valiliğinde iken bağımsızlığını ilan ederek Tolunoğlu Devleti’ni kurdu. Abbasilerden ayrılıp kurulan bir devlet olan Tolunoğulları aslında bir Türk İslam devletidir. Mısır’da Türk kültürünün izlerini bırakan Tolunoğulları’nın, tamamen Arap halkının yaşadığı bir bölgede kurulduğu için yalnızca yöneticileri Türk’tür. Bu nedenle kısa sürede yıkılmıştır.

 

İHŞİTLER (935-969)


Abbasi hizmetinde bir Türk olan Ferganalı Muhammet, Mısır valiliğinde bulunurken bağımsızlığını ilan ederek kendi devletini kurmuştur.


Tolunoğulları ile aynı özelliği taşıyan İhşitler, Fatımilerle mücadele etmişler, Mısır’ın kalkınması için çaba harcamışlardır.

 

FATİMİLER (910-1174)


Kendilerini Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fatma soyuna dayandırdıkları için bu adla anılırlar.


Mısır ve Suriye’de egemenlik kurmuşlar, Kuzey Afrika’da etkili olmuşlardır.


Fatimiler’in en önemli özelliği Şii olmalarıdır. Bu nedenle Abbasi hilafetini tanımamışlar, kendi halifeliklerini ilan etmişlerdir.


Batini akımları destekleyen Fatımilere karşı Abbasiler mücadele etmişler ancak etkili olamamışlardır.


Kudüs’ü Haçlılara karşı koruyamayan Fatımilere, Selahaddin Eyyubi son vermiştir.

 

EYYUBİLER (1174-1250)


Selahaddin Eyyubi tarafından kurulan Türk devletidir. Selahaddin Eyyubi Fatımileri yıkarak Mısır ve Suriye’de kendi devletini kurmuştur.


Haçlı Seferlerine başarıyla karşı koyan Eyyubiler, Kudüs’ü Hıttin Savaşı’nda Haçlılardan geri almış ve böylece İslam Dünyası’nın büyük sempatisini kazanmıştır. Kudüs’ü Haçlılardan geri alması III. Haçlı Serfine yol açmıştır.


Eyyubiler’e bir başka Türk devleti olan Memluklar son vermiştir.

 

MEMLÜKLER (1250-1517)


Eyyubiler’e son vererek Mısır ve Suriye’de kurulan Türk devletidir.


Memluklar, Moğollara karşı yaptıkları Ayn Calud Savaşı’nı kazanmışlar ve Moğolları yenebilen bir devlet olarak ün kazanmışlardır.


Memluklar Bağdat’ın Moğolların eline geçmesinden sonra kendilerine sığınan Abbasi halifesini himaye etmişlerdir. Bu sayede İslam dünyasında prestij kazanmışlardır.


Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sonucu yıkılan Memluk Devleti, Mısır’da Türk kültürünü etkili kılmıştır.


Memlukların hükümdarlık sistemleri diğer Türk devletlerinden farklı idi. Yönetici hanedan yoktu. Güçlü komutan ya da beyler arasından hükümdar seçilirdi.

 

HARZEMŞAHLAR (1157-1231)


Büyük Selçuklu Devleti toprakları üzerinde kurulmuştur. Tam olarak ise Hazar Denizi’nin doğusunda, Ceyhun nehri bölgesinde Harezm’de kurulmuştur.


Moğollara karşı başarılı mücadeleler vermesine rağmen, uzun süre dayanamayan Harzemşahlar, ülkeleri Moğol istilasına uğrayınca Anadolu’ya yönelmişler ve Anadolu Selçukluları ile yaptıkları Yassıçemen Savaşı’nı (1230) kaybetmişlerdir. Bu olaydan sonra toparlanamayan Harzemşahlar, Celaleddin Harzemşah’ın ölümüyle yıkılmıştır.Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye