................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     Çin Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK


Takvimler 19 Mayıs 1881’i gösterdiğinde dünya tarihine damga vuran isimlerden biri olan Mustafa Kemal Atatürk dünyaya gelmiştir. Türk milletince ulu önder ve ölümsüz kahraman olarak anılan büyük Atatürk, Türk tarihine silinemeyecek izler bırakmıştır. Bir asker, bir devlet adamı ve bir aydın olarak Yüce Türk ulusuna ömrünü feda eden Atatürk şu sözüyle bu gerçeğin altını çizmektedir: “Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”


Türk ulusuna birçok eser armağan eden Atatürk; “Benim en büyük eserim cumhuriyettir.” diyerek Cumhuriyet’e olan sevgisini ve saygısını taahhüt etmiştir. Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar geçen süreçte Türk ulusu Atatürk ilkeleri ve inkılâplarına bağlı kalarak siyasi bütünlüğünü muhafaza etmiştir. Nitekim istikrarsızlığın kol gezdiği Orta Doğu’da Türkiye halkı yaklaşık seksen yıl boyunca Atatürk ilkeleri ve inkılâplarında bütünleşerek istikrar abidesi örneği göstermiştir.


Birçok savaşta kahramanlık gösteren Atatürk uluslararası siyasette barışçıl ve insancıl bir politika izlemiştir. Ölümsüz önder Atatürk’ün; “Yurtta sulh, cihanda sulh.” sözü bu saptamayı doğrular niteliktedir. Bununla beraber İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşundan sonra buraya gelen ulu önder Yunan bayrağının yere serildiğini görünce bayrağın yerden kaldırılmasını emretmiştir. Bu olay Gazi’nin ne kadar saygılı ve hassas olduğunun açık bir göstergesidir.


Atatürk gençlere ve çocuklara büyük önem veren bir liderdi. “Eğitimin temeli disiplindir.” diyen ulu önder ayrıca dil devrimiyle beraber başöğretmen unvanını almıştır. Gazi’nin “Bütün umudum gençliktedir.” sözü bir milletin geleceğinde eğitimin ve gençliğin ne kadar öneme sahip olduğuna işaret etmektedir.


Çok sayıda harpte gösterdiği kahramanlıklarla ulusuna cesaret aşılayan ölümsüz kahraman 19 Mayıs 1919’da Anadolu hareketini başlatmak için Samsun’a çıktığında elindeki tek silah halkın iradesi ve kendisinde olan inançtı. İşgaller altında olan Anadolu’nun kurtarılması için halkı örgütleyen Mustafa Kemal çelik gibi bir iradeyle bu amacına ulaşmak için mücadele etmiş ve sonuçta arzuladığı bağımsız yeni Türk devletini kurmuştur.


Çanakkale Savaşları’nda ulu önderin: “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye dek geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir.” sözü askerlik mesleğinin kutsallığına olan inancını dost ve düşmanın zihinlerine kazımıştır.


10 Kasım 1938’de vefat eden Atatürk’ün naaşı geçici olarak konulduğu Etnografya Müzesi’nden alınarak, 1953 yılında büyük bir törenle, 15 yılda inşaa edilen, Anıtkabir’e defnedilmiştir. Mekânı cennet olsun!

Atatürk diyor ki…

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.

Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.

Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek, zekâyı eğitmektir.

Vatan ve Cumhuriyet, çalışkan insanların omuzlarında yükselecektir

Eğitimin temeli disiplindir.

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkûmdurlar.

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz.

Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?

Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.

Yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.

Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye