................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

FATİH SULTAN MEHMET


Osmanlı hanedanlığı soyundan olan Fatih Sultan Mehmet (1432-1481) İstanbul’un fethiyle çağ açıp çağ kapatan büyük bir hükümdar olma onurunu yaşamış ender şahsiyetlerdendir. Bu nedenle kendisine “çağ açan hükümdar” da denilmektedir. İstanbul’un fethiyle Fatih, dünyanın en uzun ömürlü devleti olan 1000 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu’nu yıkmıştır. Fatih Sultan Mehmet çıkardığı yasalarla devleti önemli ölçüde yeniden biçimlendirmiştir. Diğer taraftan toplumbilimci Prof. Dr. Emre Kongar, Fatih (II. Mehmet) ile ilgili şöyle bir ifadede bulunmuştur:

“Türk tarihine iki büyük insan damga vurmuştur; Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet.”

Fatih doğduğunda Osmanlı Devleti’nin başkenti Edirne idi. Çocukluğunda çok haylaz olan Fatih, babası tarafından küçük yaşta eğitilmeye başlanmıştır. Otoriter bir âlim olan Molla Gürani ve Akşemsettin Fatih’in en önemli hocalarındandır. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı tahtına oturmadan önce diğer Osmanlı prensleri gibi sancaklarda devlet görevi üstlenmiş ve deneyim kazanmıştır.


Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti’ni büyük bir imparatorluğa dönüştürmüştür. Hiç şüphesiz bu başarıların arkasında yatan temel unsur Fatih’in bilime ve kültüre önem vermesi olmuştur. Nitekim Fatih bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi göstermiştir. Türkçeden başka Arapça, Farsça, Latince ve Yunanca kitaplardan oluşan özel bir kütüphanesi vardı. Diğer taraftan Fatih, Avni takma adıyla şiirler yazmıştır. Bilim adamlarını ve edebiyatçıları desteklemiştir. Ünlü matematikçi ve astronomi bilgini Ali Kuşçunun İstanbul’da kalmasını sağlamış ve İtalyan ressam Gentile Bellini’yi 1479’da İstanbul’a getirterek resimlerini yaptırmıştır.


Diğer taraftan Fatih, Osmanlı Devleti’ne düzenli ve sürekli bir yapı kazandırmak için önemli düzenlemeler yapmıştır. Yönetim, maliye ve hukuk alanında koyduğu kuralları içeren Fatih Kanunnamesi, sonraki dönemde de yürürlükte kalmıştır. Bu kanunname, tahta çıkan padişaha devletin geleceği için kardeşlerini öldürme hakkı veriyordu.


Fatih’in saltanatı döneminde Osmanlı ülkesinde 500’den fazla mimari yapı yapıldı. Onun adına yapılan en önemli yapı, İstanbul’da bir cami ile medrese, kitaplık, aşevi, darüşşifa (hastane), hamam, kervansaray gibi birimleri kapsayan Fatih Külliyesi’dir.


Fatih Sultan Mehmet eğitime de büyük önem vermiştir. Onun zamanında İstanbul’un ilk yüksek öğretim kurumu olan Sahn-ı Seman açılmıştır. Pozitif bilimlerin okutulduğu bu kurumun yönetimi ve programlanmasını Ali Kuşçu üstlenmiştir.


Hz. Muhammed, Fatih’in İstanbul’u fethinden çok önce İstanbul için şöyle bir ifadede bulunmuştur:


“İstanbul’u fethedecek komutan ne büyük komutandır, onu fethedecek asker ne güzel askerdir.”         


Bu övgü dolu sözler hiç şüphesiz Fatih Sultan Mehmet’in fetih aşkını kamçılamıştır.


Fatih dönemi Osmanlı Devleti’nin en parlak yıllarından olmuştur. Bu nedenle dönemin kültürel, sosyal, askeri, politik ve ekonomik yapısı incelenmeye değerdir.


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye