................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

TARİHİN TANIMI


Tarih; geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlıklarını, yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayanarak, doğru ve tarafsız olarak inceleyen bilim dalıdır.

 

NİÇİN TARİH ÖĞRENMELİYİZ?


İnsanlığın ortak mirası olan tarih, geçmişle günümüz arasında köprü görevi görmektedir. Tarihini bilmeyen bir toplum, hafızasını yitirmiş bir insana benzer. Tarih bilgisi milletlere şu özellikleri kazandırır:


—Vatan ve millet sevgisinin gelişmesi,
—Millet olarak geleceğe daha güvenle bakmak,
—Günümüzdeki uluslararası gelişmeleri daha iyi anlamak.
—Geçmişten ders almak

 

TARİH BİLİMİNİN ÖZELLİKLERİ


Tarih, geçmişi inceleyen bir sosyal bilim dalıdır. Tarihi olayların üzerinden belirli bir zaman geçmesi gerekir.


Tarihi olaylar devamlıdır ve sebep-sonuç ilişkisi içinde birbirini izler. Tarihi bir olay kendinden sonraki olayın sebebi, kendinden önceki olayın sonucudur.


Deney yöntemine başvurulamaz. Örneğin İstanbul’un Fethi’nin Rönesans hareketlerine etkisi laboratuar ortamında incelenemez.


Gözlem yapılamaz. Örneğin Anadolu’nun Türkleşmesi gözlem yoluyla incelenemez.


Tarihi olaylar tekrarlanamaz. Örneğin kişiler ve yer aynı olsa bile zaman geçmişe dönemeyeceği için Birinci Dünya Savaşı yeniden yaşanamaz.


Tarihin inceleme konusu insan topluluklarıdır. İnsanlara ait her türlü olay tarih bilimi tarafından incelenir.


Tarihçi tarafsız ve güvenilir olmalıdır. Tarafsızlık ve güvenilirlik bilimselliğin temel koşuludur.


Tarih belgelere dayanır. Tarihi bilgilerin elde edilmesinde ana kaynaklardan ya da ikinci el kaynaklardan faydalanılır.


Olaylar; yer, zaman, neden-sonuç bağlamında değerlendirilir. Değerlendirme yapılırken tarihi olayın gerçekleştiği zamandaki koşullar dikkate alınır ve olaylar arasında nedensellik bağı kurulur.


Devletler tarih sayesinde ayakta kalabilmekte ve varlıklarını sürdürebilmektedirler. Tarih günümüze doğru bilgiler aktaran, bunlardan ders alınmasını sağlayan ve geleceğe ışık tutan bir bilimdir.Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye