................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye



"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî




 

TARİH BİLİMİNİN YÖNTEMİ


Tarihi olayların ve olguların araştırılması ve değerlendirilmesi sırasında, izlenmesi gereken esaslar şunlardır:


a) Kaynak Tarama: Araştırılan tarihi olayla ilgili ana kaynakların veya ikinci el kaynakların aranması ve bulunmasıdır.


b) Verileri Tasnif Etme: Kaynak tarama aşamasında elde edilen verilerin zaman, yer ve konusuna göre ayrılmasıdır. Tarihi bir olayla ilgili veriler yazılı kaynaklar ve yazısız kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır. Yazılı kaynaklar genellikle kütüphanelerde ve arşivlerde, yazısız kaynaklar ise müzelerde bulunur.


c) Verileri Tahlil Etme: Elde edilen verileri inceleme ve çözümleme işlemidir.


d) Verileri Tenkit Etme: Tenkit verilerin iyi ve kötü yanlarını ortaya koymaktır. Yani belgelerin tarihi kaynak olup olamayacağı araştırılır.


e) Verilerin Sentezi: Verilerin tasnif, tahlil ve tenkidi yapıldıktan sonra bütün çalışmaları birleştirmek ve sonuca gitmektir.

 

TARİHİN SINIFLANDIRILMASI


a) Zamana Göre Sınıflandırma: Zamana göre sınıflandırmada İstanbul’un Fethi ve Fransız İhtilalı gibi uzun bir süre ve geniş bir çevrede etkisini gösteren olaylar dikkate alınır. Örnek: İlkçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi ve Yakınçağ Tarihi gibi…


b) Mekâna Göre Sınıflandırma: Anadolu Tarihi, Avrupa Tarihi, Mezopotamya Tarihi mekâna göre sınıflandırmaya örnektir.


c) Konuya Göre Sınıflandırma: Kültür Tarihi, Hukuk Tarihi, Tıp Tarihi, İktisat Tarihi, Siyasi Tarih, Dinler Tarihi, Sanat Tarihi konuya göre sınıflandırmaya örnektir.

 

TARİH YAZICILIĞI


Anadolu doğumlu Herodot (İ.Ö. V. yy) tarih biliminin kurucusu sayılır. Döneminin olaylarını destansı bir şekilde anlattığı eserleri günümüzde pek çok dile çevrilmiştir.


Hititlerde “Anal” adı verilen yıllıklar, tarih yazmak amacıyla oluşturulmamış olsalar da, günümüz modern tarih anlayışının ilk örnekleri sayılır. Anallar Herodot’tan daha eski dönemde yazılmışlardır. Anallar tanrılara hesap vermek amacıyla olayların kronolojik şekilde yazıldığı yıllılıklardır.


Tarih yazıcılığı, yazılış şekillerine göre ve ele aldığı konulara göre olmak üzere iki sınıfa ayrılır.


                  
Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye