................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

YAZILIŞ ŞEKİLLERİNE GÖRE


* Hikâyeci (Rivayetçi) Tarih: Olaylar duyumlar yoluyla destansı bir şekilde anlatılır. Belgelere dayanmaz, doğruluk derecesi az olduğundan güvenilirliği yoktur. Çok eski dönemlerden beri yaygın olarak kullanılan bir tarih yazıcılığıdır.


* Kronoloji Tarihi: Olaylar yıllıklar şeklinde yazılır. O yılın olayları zaman sıralamasıyla anlatılır. Anallar bu tarza örnektir.


* Sosyal Tarih: Özellikle sosyal içerikli olaylar, toplum değerleri ve topluma etkileri açısından incelenir.


* Öğretici Tarih: Kahramanların, fikirlerin, ahlaki ve ulusal değerlerin, ön plana çıkartılıp nesillere benimsetilmeye çalışıldığı, özellikle ulusal birlik ve beraberliği sağlamak amacına yönelik tarih yazıcılığıdır. Bu tür eserler tarafsız olmaktan uzaktır.


* Neden-Nasılcı (Bilimsel-Modern) Tarih: Günümüz tarih anlayışıdır. Olaylar tarafsız bir şekilde, belgelere dayanarak, neden-sonuç ilişkisi kurularak incelenir ve anlatılır.

 

KONULARINA GÖRE


Genel Tarih: Genel olayları ve konuları ele alan tarih çeşididir. Uygarlık Tarihi, Dünya Tarihi gibi.


Özel Tarih: Daha dar alanları veya konuları inceleyen tarih çeşididir. Türkiye Tarihi, Bizans Tarihi gibi.

 

TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER


Coğrafya: Olayların geçtiği yerlerin, bu yerlerin coğrafi özelliklerinin, iklim olaylarının ve jeolojik değişimlerin öğrenilmesini sağlar.


Kronoloji (Takvim): Zaman bilimidir. Olayların gerçekleşme zamanlarını belirten bu bilim sayesinde olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri kurulur.


Arkeoloji: Kazı bilimidir. İnsanlığa ait eserlerin gün ışığına çıkarılmasıyla uğraşır. Özellikle çok eski devirlerin incelenmesinde yararlanılan arkeoloji, tarih biliminin ”belgelere dayalı” olma özelliğinde büyük pay sahibidir.


Antropoloji: İnsan ırklarını inceleyen bilimdir.


Etnografya: Toplumlara ait kültürleri inceleyen bir bilimdir. Türk Kültürü, Yunan Kültürü gibi.


Filoloji: Dil bilimidir. Toplumların konuştukları dilleri inceler.


Kimya (Karbon 14): Fosillerin yaşlarının öğrenilmesinden yararlanılan bir bilimdir. Ele geçirilen bir fosilin ne kadar yıllık olduğu bu metotla öğrenilmektedir.


Paleografya: Eski yazıları inceleyen bir bilimdir. Örneğin; Sümer çivi yazılarının, Mısır hiyerogliflerinin, Hitit anallarının okunmasında yardımcı olur.


Epigrafya: Anıtlar veya eserler üzerindeki kitabeleri inceleyen bir bilimdir.


Nümizmatik (Meskûkât): Eski paraları inceleyen bir bilimdir.


Diplomatik: Devletlerarası yazışmaları, fermanları, antlaşmaları, kısaca bütün diplomatik ve resmi belgeleri inceler.


Heraldik: Damga, mühür ve armaları inceler.


Secere: Soy bilimi olup, özellikle hanedan (yönetici aile) üyelerinin soyları hakkında bilgi verir.


                  
Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye