................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

1960’LI YILLAR (1960-1970)


1960’lı yıllarda Türk siyasetine önce Ragıp Gümüşpala daha sonra Süleyman Demirel öncülüğündeki Adalet Partisi (AP)  damgasını vurmuştur. Kapatılan Demokrat Parti’nin devamı niteliğinde olan Adalet Partisi siyasette liberal ve muhafazakâr bir çizgiye sahipti. Ayrıca, parti kendisini merkez sağ olarak konumlandırmaktaydı.


Adalet Partisi 27 Mayıs idamlarına karşı oluşan toplumsal tepkiyi kendi lehine çevirmiş ve Demokrat Parti milletvekillerinden birçoğunu bünyesinde barındırmıştır.


Bu dönemdeki diğer önemli gelişmeler şunlardır:


—1961 anayasasıyla Anayasa Mahkemesi kurularak Anayasal Yargı süreci hukukumuza girmiştir. (1961)


—Türkiye ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında ilk Stand-By antlaşması imzalanmıştır. (1961)


—Merhum Alparslan Türkeş tarafından kurulan (1960) Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ile Türkiye’de planlı ekonomi yılları başlamıştır. (1963)


—TRT televizyon yayınlarına başlamıştır. (1968)


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye