................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

2001 ŞUBAT KRİZİ (19 ŞUBAT 2001)


2001 Şubat Krizi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ekonomik krizidir. 2001 yılında Türkiye krizin etkisiyle % 9,4 daralmıştır. Söz konusu dönemde birçok işyeri kapanmış, işsizlik artmış, yatırımcıların beklentileri kırılmış ve halk yoksullaşmıştır. Ekonomistler söz konusu krizin Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hâsılası (Bir yılda üretilen toplam hâsıla) büyüklüğünde bir zarara yol açtığını öne sürmektedirler.


2001 krizinin temel sebebi, söz konusu dönemde özellikle kamu bankalarının yüksek dış borçlanmaya gitmeleridir. Nitekim konunun uzmanları bu krizi, özellikle bankacılık kesiminin faaliyetlerinden kaynaklandığı için finansal kriz olarak da isimlendirmektedirler. Her ne kadar finansal nitelikte olsa da kriz, reel sektörü de önemli oranda etkilemiştir.


Ekonomik krizi tetikleyen olay ise MGK toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Başbakan Bülent Ecevit’e anayasa kitapçığını fırlatmasıdır. Siyasetin zirvesinde yaşanan bu olay devlet yöneticilerine dolayısıyla Türkiye ekonomisine olan güveni iyice sarsmış ve kriz patlak vermiştir. Bu olayın hemen ardından dolar 700.000 TL seviyesinden 1.500.000 TL seviyesine çıkmış ve İMKB yaklaşık % 20 oranında değer kaybetmiştir. Kamuoyunda bu gelişmeler “Kara Çarşamba” olarak isimlendirilmiştir.


Krizin ardından ekonomist Kemal Derviş Dünya Bankası’ndaki görevinden ayrılarak Türkiye’de Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlenmiştir. Bakanlığı sırasında Kemal Derviş özellikle bankacılık alanında önemli yapısal reformlara imza atmıştır.  


2001 krizinin ekonomik boyutunun yanı sıra toplumsal ve siyasi hayata yansımaları da dikkate değerdir. Krizin etkisiyle yoksullaşan halk, Arjantin gibi ülkelerin halklarının aksine krizin neticesinde hırsızlık ve yağma gibi toplumsal tepkilerde bulunmamıştır. Türk halkı tepkisini 2002 seçimlerinde göstermiştir. Nitekim 2001 krizi döneminde hükümet ortakları olan Bülent Ecevit (Demokratik Sol Parti) ve Devlet Bahçeli (Milliyetçi Hareket Partisi) 2002 seçimlerinde barajı aşamamışlardır.


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye