................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     Çin Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

24 OCAK KARARLARI (1980)


24 Ocak 1980’de Süleyman Demirel’in başbakanlık görevini üstlendiği 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti (AP, MHP, MSP) ülkeyi yönetmekteydi. Söz konusu dönemde Başbakan Süleyman Demirel, DPT ve Başbakanlık Müsteşarlığına Turgut Özal’ı getirerek kendisinden ekonomide yapısal değişiklikleri içeren bir ekonomik istikrar programı hazırlamasını istemiştir.


Daha önce ABD’de ekonomi üzerine araştırmalar yapmış olan Turgut Özal programı kısa sürede hazırlamış ve kamuoyuna açıklamıştır.


Bu kararlar ekonomide köklü değişimleri beraberinde getirmiştir:


—İthal ikameci sanayileşme stratejisinden ihracata dönük sanayileşme stratejisine geçilmiştir.


—Yabancı sermayenin ülkemize gelmesinin önündeki engeller kaldırılmıştır.


—Devletin ekonomideki rolü azaltılmaya çalışılmıştır.


—Kısacası 24 Ocak Kararları neo-liberal ekonomi politikalarının uygulanmasını amaçlayan bir yapısal değişim programıdır.


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye