................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

68 KUŞAĞI (1968-…)


Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Mahir Çayan gibi liderlerin öncülüğündeki Marksist-Sosyalist-Leninist harekete 68 Kuşağı adı verilmektedir.


1960’lı yıllarda dünyada esen devrimci, özgürlükçü ve savaş karşıtı ideolojinin Türkiye’deki yansımasını 68 Kuşağı oluşturmuştur.


Söz konusu hareket ABD başta olmak üzere kapitalist batı ülkelerinin karşısında, Sovyet Rusya başta olmak üzere komünist doğu bloğu ülkelerini destekleyen bir akımdır.


1961 yılında 12 sendikacının kurduğu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Türkiye’de aşırı solu temsil etmiş ve buradan yetişen siyasetçiler 68 Kuşağı’nın oluşmasında önemli pay sahibi olmuşlardır


 68 Kuşağı proletaryanın (işçilerin) ve çiftçilerin iktidarı bir devrimle ele geçireceğine inanmaktaydı. Bu doğrultuda söz konusu dönemde Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan tarafından kurulan Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) yönetime karşı silahlı mücadele vermiştir. Ayrıca, THKO Türkiye’de yönetime karşı silahlı mücadele veren ilk siyasi örgüttür.

68 Kuşağı’nı başlatan olay Fransa’daki Sorbonne Üniversitesindeki öğrenci isyanıdır. Ayrıca Latin Amerikalı Ernesto Che Guevara Marksist-Leninist akımın dünyadaki en önemli temsilcisi olarak görülmektedir.


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye