................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

TÜRKİYE’DE ALEVİLİK

İslam dinindeki görüş ayrılıkları çeşitli mezheplerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. % 99’u Müslüman olan Türkiye’de ise Sünnilik ve Alevilik en önemli mezheplerdir. Ülkemiz nüfusunun büyük bir bölümünü Sünniler oluştururken, Hz. Ali ve Safevi Hükümdarı Şah İsmail’in yolundan gittiklerini öne süren Alevi sayısı da resmi olmayan rakamlara göre 5 milyondan fazladır.
Türkiye’de en fazla Alevi köyünün bulunduğu il Sivas ve en fazla Alevi’nin yaşadığı şehir ise İstanbul’dur.


Türkiye’deki Aleviler; Alevi Bektaşi Kültür Federasyonu, Pir Sultan Abdal Derneği ve Hacı Bektaşi Veli Dergâhı gibi önemli örgütler kurmuşlardır. Ayrıca aleviler hatırı sayılır nicelikte ve nitelikteki kültürel, sanatsal ve dini etkinliklerle her yıl bir araya gelmektedirler.


Aleviler kendilerini “Kızılbaş” olarak tanımlamaktadırlar. İçersinde birçok tarikatı barındıran Alevilik inancının en tanınmış tarikatı ise Anadolu kaynaklı Bektaşiliktir.


Bununla birlikte; Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre ve Şah İsmail Aleviliğe yön veren tarihsel kişiliklerdir. Arif Sağ, Mahsuni Şerif, Neyzen Tevfik ve Kemal Kılıçdaroğlu ise Alevi ünlüler arasından sadece birkaçıdır.


Aleviler, yıllardır cem evlerinin ibadethane statüsünü kazanmasını, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapatılmasını, ilköğretimdeki zorunlu din derslerinin kaldırılmasını, dedelik kurumunun tanınmasını ve mezhep farklılığından dolayı yapılan ayrımcılığın(!) sona ermesini talep etmişlerdir.


Dersim İsyanı, Madımak Olayı ve Gazi Mahallesi Olayları gibi talihsiz deneyimler yaşanılmasına rağmen Aleviler, Türkiye Cumhuriyeti’ne gösterdikleri bağlılıkla Yüce Türk Milleti’nin şerefli ve eşit birer üyesi olduklarını kanıtlamışlar ve kültürel zenginliğimiz olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir.


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye