................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye



"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî




 

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)

Birinci Dünya Savaşı’nın temel sebebi siyasi birliğini geç sağlayan ve sanayisini geç kuran Almanya’nın sömürgecilik politikası, başka bir ifadeyle hammadde ve pazar arayışıdır. Aynı koşullardaki İtalya’nın Almanya’yla benzer amaçlar doğrultusunda saldırgan ve yayılmacı politikalar izlemesi cihan harbinin patlak vermesine neden olmuştur.


Bu dönemde Osmanlı Devleti ise topraklarının önemli bir kısmını kaybetmiş, bu kayıplar Balkan Savaşları (1912-1913) sonucunda iyice artmıştır.


Devlet yönetiminde etkin olan İttihat ve Terakki Cemiyeti, Alman hayranı olan ittihatçı Enver Paşa’nın baskısıyla, Osmanlı’nın Almanya’nın yanında bu savaşa girmesine neden olmuştur.


Savaş bütün dünyaya sirayet etmiş, Osmanlı Devleti de birçok cephede mücadele etmek zorunda kalmıştır.


Fakat bu cephelerden bir tanesi vardır ki Türk tarihi açısından unutulmaz bir yere sahiptir. Kara ve deniz savaşlarının yapıldığı Çanakkale’de Türk milleti kahramanca düşmanla çarpışmış ve bir lider olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilk defa ulusun tarihini değiştirecek kişi olduğunun sinyallerini vermiştir.

Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı’nda 57. Alaya: “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum.”  talimatını vermiştir.

Osmanlı Devleti’nin taraf olduğu İttifak Devletleri (Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan Krallığı) Birinci Dünya Savaşı’nda, ABD’nin 1917 yılında İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa, Rusya) tarafında savaşa girmesiyle mağlup olmuşlardır.


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye