................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

BİRİNCİ MEŞRUTİYET (1876)


Meşrutiyet yönetimi üç unsurdan oluşmaktadır: Kral, Anayasa ve Meclis.


Kısacası padişahın devlet yönetimindeki otoritesini bir meclisle paylaştığı yönetim sistemine meşrutiyet adı verilmektedir. Meclisin açılmasıyla Osmanlı Devleti’nin yönetim sistemi mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçmiştir.


Birinci Meşrutiyeti ilan eden padişah II. Abdülhamit’tir. İlanını sağlayan grup ise Genç Osmanlılardır. Ziya Paşa, Namık Kemal ve Mithat Paşa grubun önde gelenlerindendir.


Birinci Meşrutiyet’in en önemli özelliği Türk tarihinde ilk defa tam bağımsız ve etkin olmasa da parlamenter yapının oluşturularak halka temsil hakkının verilmesidir.

Meclisin açılmasıyla Türk tarihinin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi yürürlüğe girmiş ve anayasal düzene geçilmiştir.


II. Abdülhamit meclisin açılmasından kısa bir süre sonra 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nı gerekçe göstererek meclisi kapatmış ve 1908 tarihine kadar sürecek olan İstibdat (Baskı) Dönemi’ni başlatmıştır.Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye