................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

ERMENİ MESELESİ (1915)


Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü 1915 yılında, Ermenilerle Devleti Ali Osmaniye arasında çıkan uyuşmazlıklardan dolayı çok sayıda Ermeni vatandaşımızın öldüğü olaylara Ermeni Soykırımı(!) ya da Ermeni Meselesi denir.


Ermeni dosyası üzerine bilimsel çalışmaları bulunan Türk Tarih Kurumu eski başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, 1915 olaylarında ölen Ermeni sayısının 50.000 civarında olduğunu belirtirken, Ermeniler 1915 yılında 1-1,5 milyon Ermeni’nin öldüğünü iddia ederek Türkiye’nin soykırımı kabul etmesini istemektedirler.


1915 yılında, Osmanlı İmparatorluğu’nun ittifak devletleri tarafında savaştığı Birinci Dünya Harbi (1914-1918) bütün dehşetiyle devam etmekteydi. Bu dönemde itilaf devletleri safında savaşan Rusya, yurdumuzun doğusunu istila etme çabasındaydı. Tarihçilere göre, Ermeni tebaası söz konusu yıllarda Rusya’yla işbirliği yapmış ve Birinci Dünya Harbi’nde Osmanlı’yı arkasından bıçaklamıştır.


İttihat ve Terakki’nin yönetimde olduğu 1915 yılında Osmanlı Devleti, Ruslarla işbirliği yapan ve bölgede taşkınlıklar çıkararak yerli halka zulmeden Ermeni çetelerini Osmanlı toprağı olan Suriye ve Irak’ın kuzeyine tehcire (27 Mayıs 1915-Tehcir Kanunu) zorlamıştır.


Bununla birlikte, tehcire sebep olan Ermeni çetelerinin yerli halka yaptığı zulmü dönemin Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir şu cümleyle ifade etmiştir.”Allah hiçbir göze benim gördüklerimi göstermesin.”


Daha sonraları, Mustafa Kemal Atatürk’ün konuyla ilgili görüşleri ise şöyledir:
“Ermeni sorunu denilen ve Ermeni milletinin gerçek olmayan isteklerinden çok, dünya kapitalistlerinin ekonomik yararlarına göre çözülmek istenilen sorun, Kars Antlaşması (1921) ile en doğru şekilde çözüme ulaştırılmış oldu. Yüzyıllardan beri dostluk içinde yaşayan iki çalışkan halkın iyi ilişkileri memnuniyetle yeniden kuruldu.”

Türkiye’de öğretim üyeleri ve gazetecilerden oluşan bir grup 2008’de Ermenilerden Özür Diliyorum adıyla, imza kampanyası başlatmıştır. Prof. Ahmet İnsel, Prof. Baskın Oran, Dr. Cengiz Aktar ve gazeteci-yazar Ali Bayramoğlu kampanyanın öncülüğünü yapmışlardır. Diğer taraftan 24 Nisan, günümüzde dünya Ermenileri tarafından Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak anılmaktadır.


Günümüzde, Ermeni Olayları’nı araştıran dünya tarihçilerinin her biri tehcir sırasında ölen insan sayısını ve olayların akışını farklı sunmaktadırlar. Dolayısıyla konu tarihi bir vaka olmaktan çıkarılmış ve siyasi bir konu haline getirilmiştir. Bugün Türkiye söz konusu olayların tarihçiler tarafından araştırılıp gerçeklerin ortaya konulması taraftarıdır. Fakat Ermeni diasporası olayları uluslararası siyasi bir zemine oturtarak ısrarla Türkiye’nin soykırımı kabul edip tazminat ödemesini savunmaktadır.


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye