................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1939-1945)


Birinci Dünya Savaşı taraflar arasındaki sorunları tam olarak giderememişti. Almanya’da Hitler ve İtalya’da ise Mussolini’nin iktidarı ele geçirerek yayılmacı bir siyaset izlemeleri yeni bir dünya savaşının yaşanmasına neden olmuştur.


Asya-Pasifik cephesinde, Japonya ABD’nin Pearl Harbor üssüne saldırınca ABD’de harekete geçerek Japonya’ya saldırmıştır.


ABD’nin İngiltere ve Fransa tarafında savaşa girmesiyle Avrupa’da savaş Almanya ve İtalya’nın teslim olmasıyla sona ermiştir. Asya-Pasifik cephesinde ise birleşik devletlerin Hiroşima ve Nagasaki’ye attığı atom bombaları sonucunda, Japonya da teslim olmuş ve İkinci Dünya Savaşı resmen sona ermiştir.


Sonuç olarak savaşın galip tarafı Müttefikler (ABD, İngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya); mağlup tarafı ise Mihverler (Almanya, İtalya ve Japonya) olmuştur.


Türkiye ise Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh.” anlayışıyla tarafsız kalmış ve savaşa katılmamaya gayret etmiştir.

Savaşın sonuçları ise şunlardır:


—Bu savaşla ABD İngiltere’den cihan hâkimiyetini devralmıştır. Diğer taraftan Sovyet Rusya da savaştan güçlenerek çıkmış ve soğuk savaş başlamıştır.
—Büyük Britanya İmparatorluğu sömürgelerini kaybetmiş; Hindistan, Cezayir, Pakistan ve Mısır gibi devletler kurulmuştur.
—ABD’nin öncüsü olduğu, liberalizm yanlısı NATO ve Sovyet Rusya’nın öncüsü olduğu, komünizm yanlısı Varşova Paktı gibi birbirine zıt iki askeri örgüt kurulmuştur.
—Almanya ikiye ayrılmış, Doğu Almanya’da komünist yönetim kurulurken, Batı Almanya’da liberal cumhuriyet kurulmuştur.
—Savaşın sonuçlarının tartışıldığı Yalta Konferansı’nda Birleşmiş Milletler örgütü kurulması kararlaştırılmıştır.
—Filistin’de bir İsrail devleti kurulmuştur. (1948)

Savaşın Türkiye açısından sonuçları ise:


—Türkiye yeni dünya düzeninde Avrupa devletleri arasında NATO grubunda yer almış ve Birleşmiş Milletlere üye olmuştur.
—Türkiye Birleşmiş milletler çatısı altında Kore Savaşı’na katılmıştır. (1950)


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye