................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
METNİN SİSTEMATİĞİ

Tarihi olayların en belirgin özelliği neden-sonuç ilişkileri bağlamında ele alınmalarıdır. Bu düşünceden hareketle incelememizde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde dönüm noktası diyebileceğimiz, neden ve sonuçları geniş çaplı olan olaylar referans alınacaktır. Ayrıca, kronolojik olarak sıralayacağımız başlıklarımız toplumsal yaşamda daha fazla hissedilir olmaları nedeniyle sırasıyla iç siyasi gelişmeler, uluslararası ilişkiler, ekonomik gelişmeler ve toplumsal meseleler üzerinde yoğunlaşacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin sağlam bir zemine oturtulabilmesi için Cumhuriyetin ilanı öncesinin de analizlere dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Osmanlı Devleti’ndeki ilk ciddi siyasal değişimlerin gözlemlendiği 1808 tarihli “Sened-i İttifak” çalışmamızda başlangıç kabul edilmiştir. Çalışmada son başlık olarak ise; “Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Dönemi” yer almıştır.


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye