................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

MONDROS ATEŞKESİ (30 EKİM 1918) VE SEVR ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1920)

Birinci Dünya Savaşı’nın sonlanmasıyla galip devletler ile mağlup devletler arasında, savaş hukuku gereğince önce ateşkes antlaşmaları ve ardından barış antlaşmaları imzalanmıştır.


İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında ise Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) imzalanmıştır. Bu mütareke, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve bağımsızlığına gölge düşürecek çok ağır maddeler içermekteydi. Nitekim bu ağır hükümler çok geçmeden devletin aleyhine çalışmaya başlamış ve Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakarak parçalanmaya sürüklemiştir.


Diğer taraftan, 10 Ağustos 1920’de, Fransa’nın Sevr kasabasında, İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında Sevr Antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Mebuslar meclisinin onaylamadığı bu antlaşma yürürlüğe girmemiştir. Sevr Antlaşması sırasında Türk Kurtuluş Savaşı devam etmekteydi. Bu savaştan zaferle ayrılan Türkiye Büyük Millet Meclisi İtilaf Devleri’yle, yürürlüğe girmeyen Sevr Antlaşması yerine Lozan Antlaşması’nı (24 Temmuz 1923) imzalamıştır.


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye