................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ (19 MAYIS 1919-10 KASIM 1938)

Atatürk, Nutuk adlı büyük eserinde milli mücadele ve devrim yıllarını anlatmıştır. Nutuk’ta 19 Mayıs 1919 tarihi başlangıç olarak kabul edilmiştir. Biz de incelememizde, 19 Mayıs 1919 tarihinden Gazi’nin ölüm tarihi olan 10 Kasım 1938 arasını Atatürk dönemi olarak isimlendireceğiz.

Türk Kurtuluş Savaşı ve devrimler şartların müsait olmaması ve acil kararların verilmesi gerektiğinden fikri bir hazırlık evresi geçirmemiştir. Mustafa Kemal savaşın başkumandanlığını üstlenmiş ve zaferin ardından devrimlerin öncüsü olmuştur.
Atatürk Dönemi boyunca milli kahramanımız Mustafa Kemal yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel değişim politikalarının tamamında etkin role sahip olmuştur.


Diğer taraftan söz konusu dönemde dış politikada önemli adımlar atılmıştır. Türkiye’nin uluslararası toplumla işbirliği halinde olduğunu vurgulayan Milletler Cemiyeti’ne üye olunması ve bölgesindeki istikrarı sağlamlaştıran Balkan Antantı’nı (1934) ve Sadabat Paktı’nı (1937) imzalaması Atatürk Dönemi önemli dış politika gelişmeleridir.


Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Devletçilik, Halkçılık ve Devrimcilikten oluşan Atatürk ilkeleri bu dönemde devletin resmi ideolojisi haline gelmiştir.


Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını referans alan Kemalizm ideolojisi, anayasalarımızda yer almış, Türkiye Cumhuriyeti’nin yaklaşık bir asırdır dünyanın en sorunlu ve en stratejik bölgelerinin biri olan Ortadoğu’da devletin istikrarının sürdürülmesini sağlayan bütünleştirici güç olmuştur.


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye