................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

PKK’NIN KURULMASI (1974) VE KÜRT MESELESİ


PKK 1974 yılında Abdullah Öcalan tarafından kurulmuştur. Örgüt başlangıçta Marksist-Leninist-Stalinci-Maocu ideolojiyi benimsediğini savunmuş ve etnik ayrılıkçı bir tutum takınmıştır. Türkiye, Irak, İran ve Suriye’nin bir bölümünde “Kürdistan” adlı sosyalist bir Kürt devleti kurmayı amaçlayan terör örgütü, özellikle 1980’li ve 1990’lı yıllarda gerek güvenlik güçlerimize gerekse sivil halka yönelik birçok silahlı eylemde bulunmuştur. Halen kanlı eylemlerini sürdüren örgüt kurulduğundan günümüze yaklaşık 30.000 kişinin ölümüne ve ülkemizin kaynaklarının heba edilmesine sebep olmuştur.


Kurulduğundan bu yana KADEK, KONGRA-GEL ve KKK gibi farklı adları benimseyen bölücü terör örgütünün ülkemizdeki şehir yapılanması ise KCK adını taşımaktadır.


Avrupa ülkelerinden ekonomik yardım aldığı düşünülen PKK’nın eylemlerde kullandığı askeri mühimmatın da büyük bir bölümünün Rusya’dan temin ettiği söylenebilir. Diğer taraftan örgütün Ortadoğu’da güçlü bir devlet istemeyen ABD tarafından desteklendiği uzun süredir tartışılmaktadır.


Özellikle Kuzey Irak’ta askeri kampları bulunan örgüt ülkemizin doğu ve güneydoğu illerinde yaşayan Kürt vatandaşlarımızın büyük bir bölümü tarafından sempatiyle karşılanmaktadır.


İlk silahlı eylemini 1984 yılında yapan PKK, özellikle 1990’lı yıllarda eylemlerini arttırmıştır.


2000’li yıllarda bölücü başı Abdullah Öcalan’ın yakalanması (1999) ve TBMM’ye PKK sempatizanı Kürt milletvekillerinin katılmasıyla silahlı eylemlerin azaldığı ve demokratik çözüm arayışlarının arttığı söylenebilir.


Kürt Meselesi’nin çözümüne silahlı başkaldırıyla ulaşılamayacağını artık PKK’da anlamıştır. Sorunun çözülmesi için burada devlet adamlarımıza düşen görev ise Kürt kökenli vatandaşlarımızın TBMM’de adaletli bir şekilde temsil edilmelerini sağlayarak demokrasiye olan inancı sürdürmektir.


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye