................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

SOĞUK SAVAŞ VE SSCB’NİN DAĞILMASI (1947-1991)


Soğuk Savaş, başta ABD olmak üzere Batı İttifakı (NATO) ile Sovyet Rusya’nın öncülüğündeki Doğu Bloku (Varşova Paktı) ülkeleri arasındaki, 1947-1991 yılları arasında devam eden uluslararası siyasi ve askeri gerilime verilen addır.


İkinci Dünya Savaşı’ndan ABD ve Sovyet Rusya iki süper ve zıt güç olarak ayrılmışlardı. Söz konusu dönemde ABD özgürlük anlayışıyla siyasette demokrasiyi ekonomide ise liberalizmi savunmaktaydı. Sovyet Rusya ise eşitlik anlayışıyla siyasette komünizmi ve ekonomide ise devletçiliği savunmaktaydı.


Söz konusu dönemde taraflar nükleer silahlanma yarışı içine girmiş; istihbarat ajanları dünyanın her yerinde faaliyetlerini arttırmış; bilim, sanat, edebiyat ve spor alanlarına ideolojilerini taşımışlardır.


Diğer taraftan uzay araştırmaları ABD ile Sovyet Rusya arasındaki teknolojik rekabetin en üst düzeye çıktığı alanlardandır. Rekabetin başlangıcı 1957 yılında Rusya’nın uzaya gönderdiği Sputnik 1 adlı yapay uyduyla başlamıştır. Taraflar olası bir sıcak savaş olma ihtimaline karşı, diğer tarafı uzay araştırmalarında saf dışı bırakıp moral olarak çökertme amacındaydılar.

Doğu Almanya tarafından 1961 yılında yapılan Berlin Duvarı’nın, 1989’da yıkılması ile komünizmin çöküşü tetiklenmiş ve Sovyetler Birliği (SSCB) 1991 yılında dağılarak Soğuk Savaş sona ermiştir. Soğuk Savaş’tan zaferle ayrılan ABD çok uluslu şirketler, uluslararası kuruluşlar (NATO, Dünya Bankası, IMF, BM) ve kültürel faaliyetlerle ideolojisini tüm dünya ülkelerine benimsetmiştir.


Soğuk Savaş’ın bitmesinden sonra ABD’li ekonomi bilimcisi Francis Fukuyama “Tarihin Sonu” adlı tezini ortaya atmıştır. Bu teze göre liberal demokrasi ve pazar ekonomisi dünya ülkelerinin artık zorunlu ve tek tercihidir. Bu tercihin dışına çıkabilecek ideoloji ya da ülke bulunmamaktadır.


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye