................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

TEK PARTİ DÖNEMİ (CHP 1923-1950)


Bilindiği üzere yeni kurulan Türk devletinin siyasi rejimi Cumhuriyet olarak belirlenmişti. Siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduklarının kabul edilmesine rağmen söz konusu dönemde tek partili bir siyasi yapı mevcuttu.


 9 Eylül 1923’te Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet Halk Partisi (Halk Fırkası-CHP), 1923-1938 yılları arasında tek başına ülkeyi yönetmiştir. Atatürk Halk Fırkası’nın kuruluşu olan 1923’ten 1938’e kadar partinin genel başkanlığını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı’nı sürdürmüştür. Bu dönemde İsmet İnönü başbakanlığı üstlenerek devletin yürütme kanadını temsil etmiştir. Atatürk’ün ölümünden sonra ise parti genel başkanlığını milli şef olarak anılan İsmet İnönü devralmıştır.


CHP Atatürk ilkelerini ve sosyal demokrasi anlayışını benimseyen bir siyasal partidir. 1923 ve 1950 yılları arasında iktidarı tek başına elinde bulundurmuş ve 87 yıllık Cumhuriyet tarihinde varlığını devam ettirmiştir.


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın (1924) ve Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın (1930) kuruluşu çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri mahiyetindedir. Fakat bu partiler laiklik karşıtı eylemlerin odak noktası haline gelmelerinden dolayı çok geçmeden kapatılmışlardır.


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye