................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922)


Osmanlı Padişahı Vahdettin’in ulusun çıkarlarını koruyamayıp yurdun parçalanmasına seyirci kaldığını ve İngilizlerin himayesine girdiğini gören Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatan ilk adımı atmıştır.
Mustafa Kemal, İstanbul hükümetinin ulusa ihanet ettiğini ve yurdun ancak milletin azim ve kararı ile kurtulabileceğini düşünmekteydi. Bu nedenle Gazi, Anadolu’ya geçerek halkı mitingler ve kongreler yoluyla örgütlemek suretiyle milli mücadeleyi ateşlemiştir.


İstiklal Harbi’nin hazırlık evrelerinde yurdun birçok bölgesinde yararlı ve zararlı cemiyetler faaliyette bulunmaktaydı. Ayrıca Kuvayi Milliye adı verilen ve milis güçlerden oluşan birlikler işgalcilere karşı kendi bölgelerini korumaya çalışıyorlardı. Milli mücadele döneminde, son Osmanlı Mebusan Meclisi, Misak-ı Milli (Milli Yemin) ile Mondros Ateşkes Antlaşması sırasında Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu topraklara atıf yapan ulusal sınırları belirlemiştir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti de Misak-Milli kararları doğrultusunda pozisyonunu belirlemiştir. Bununla birlikte Musul, Kerkük ve Batı Trakya Misak-ı Milli’den verilen tavizlerdir.


Diğer taraftan Mustafa Kemal’in öncülüğünde Erzurum ve Sivas Kongreleri yapılmış ve 23 Nisan 1920’de I. TBMM’nin açılması sağlanmıştır. TBMM söz konusu dönemde halkın tek temsilcisi olduğunu ve İstanbul Hükümeti’nin otoritesini tanımadığını açıklamıştır.

Batının desteğini alan Yunanlılar İzmir’i işgal ettikten sonra Ankara’ya ilerleyerek burayı ele geçirip Türk milletini tarihten silmek istiyordu. Fakat düzenli ordunun kahramanca mücadelesi buna izin vermeyecekti. Meselenin önemini Atatürk’ün II. İnönü Zaferi’ni haber aldıktan sonra savaşın kumandanı ve dava arkadaşı İsmet Bey’e çektiği şu telgraf açıkça ortaya koymaktadır: “Siz orda yalnızca düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz.”

Türk Kurtuluş Savaşı Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922) ve İsviçre’nin Lozan şehrinde imzalanan Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923) ile sona ermiştir.


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye